Warunki korzystania

1. Ważne postanowienia ogólne

Ten regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego luckyjetpoland.top (dalej zwany Serwisem) oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2. Definicje

W niniejszym regulaminie stosowane są następujące definicje:

  • Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu
  • Serwis - strona internetowa luckyjetpoland.top oraz wszelkie narzędzia, usługi i materiały udostępniane na tej stronie
  • Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem

3. Postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu

3.1 Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

4. Ochrona danych osobowych

4.1 Serwis dba o ochronę prywatności Użytkowników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie.

5. Prawa autorskie

5.1 Wszystkie materiały udostępniane na Serwisie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane bez zgody ich właściciela.

  • 5.1.1 Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów udostępnionych na Serwisie jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo.
  • 5.1.2 Użytkownik nie może ingerować w techniczne zabezpieczenia Serwisu mające na celu ochronę materiałów przed nieautoryzowanym dostępem.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin jest ważny od dnia opublikowania na stronie i obowiązuje do odwołania.

6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.